Latest Works

 
Our Kenya journey April 2013. Director, Cam, Editor: Yasuhito Tsuge Cam: Masato Indo Producer: Hidetaka Ino Coodinator: Daniel Kinuthia Mwaniki, Kichitaro Shiojiri Music, Scoring Composer, Orchestra Arranger: Yasuhiro Nakashima Music Producer, Scoring Engineer, Re-Recording Mixer: Kenji Nakai Scoring Director, Contractor: MIZ 1st Violin: Tomoe Nakajima, Kie Woo, AYASA, Mari Asai 2nd Violin: Kozue Harada, Asano Mekaru, Akiko Sawada, Asuna Viola: Naoko Kakutani, Keiko Tanaka Cello: Maiko Satou, Mayumi Sano Contrabass: Naoki Koyama Trumpet: Yusuke Noguchi, Hiroshi Iwao Percussion: Kikuko Yasui Recording Studio: Studio A-tone Assistant Engineer: Hideto Matsumoto Production : augment5 Inc.